info@elbebekgulbebek.org
0212 367 4616
Cart 0
Sepette ürün yok.

Doğum Sonrası Annelik İzin Süresinin Uzatılması Talebimiz-1

Doğum Sonrası Annelik İzin Süresinin Uzatılması Talebimiz-1

Prematüre bebeklerin özellikle 32. Haftadan önce doğanlarının hastane süreçleri bir bebek için DOĞADIŞI bir süreçtir. Bebek hastanede iken pek çok ilaç alır, beslenmesi sırasında barsak sistemi zorlanır, solunum durakları nedeniyle solunum makinelerine bağlanır. Bunlardan en önemlisi insan yavrusunun başlatması gereken anne-bebek ilişkisini bazen haftalar, bazen de aylarca başlatamaz.

EL BEBEK GÜL BEBEK DERNEĞİ
MAYIS 30, 2009

Prematüre Doğdum : Hakkım Hukukum Nasıl DÜZELİR???

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na
Çalışan prematüre annelerin izinlerinin uzatılması

Prematüre bebeklerin özellikle 32. Haftadan önce doğanlarının hastane süreçleri bir bebek için DOĞADIŞI bir süreçtir. Bebek hastanede iken pek çok ilaç alır, beslenmesi sırasında barsak sistemi zorlanır, solunum durakları nedeniyle solunum makinelerine bağlanır. Bunlardan en önemlisi insan yavrusunun başlatması gereken anne-bebek ilişkisini bazen haftalar, bazen de aylarca başlatamaz.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda bebeklerin iyi bir sosyal iletişim içinde olmaları onların zeka puanlarını (IQ) yaklaşık 10 puan artırmaktadır. Sadece bu değil annenin bebeğiyle yakın temas içinde olması bebeğin doğal florasını ve bağışıklığını da olumlu yönde etkilemektedir. Prematüre bebeğin evdeki bakımında da çeşitli zorluklar vardır: Bebeğin özel medikal durumu nedeniyle tüple beslenebilir, oksijene evde de bağlı olabilir. Bu nedenlerle prematüre bebeğin annesinin bebek taburcu olduktan sonra YANINDA olması gerekir.

Halen Türkiye’de çalışma kanununa göre uygulanan doğum izni şu şekildedir:

4857 sayılı iş kanunun 74. maddesine göre hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmını doğum sonrasına aktarabilmektedirler. Yani, çalışan gebeler dilerlerse gebeliklerinin 32. haftasında doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır” şeklindeki benzer raporlarla doğum öncesi kullanmadıkları 5 haftalık izni doğum sonrasına aktarabilirler (Aktarma). Bu durumda doğum sonrası 8+5= 13 hafta (91 gün) süre ile kanuni olarak izin kullanma hakkına sahip olurlar.

Birden fazla bebek bekleyen anne adaylarında ise doğum öncesi izni 8 yerine 10 hafta olarak kullanılabilmektedir.

Doğum şekli ister sezaryen ister normal doğum olsun, doğum öncesi ve sonrası izinlerini etkilemeyecektir.

Bu konu ile ilgli kanun maddesi şu şekildedir:

MADDE 74. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Bu kanuna göre çalışan prematüre anneleri için bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. El Bebek Gül Bebek Derneği olarak şu önerimiz olacaktır:

  1. Erken doğum yapan annenin süt izni bebek hastanedeyken bitebilmektedir. Bugünkü halde toplam 16 haftalık ücretli doğum izni olduğunu düşünürsek 28. haftada doğum yapan bir annenin 36. Haftada bebeğinin taburcu olduğunu düşünürsek anne, izninin 8 haftasını kullanmış olarak bebeğine kavuşur. Kalan izin süresi 16 – 10 = 6 haftadır. Prematüre annesinin bu kadar kısa bir süre bebeğinin yanında kalması son derece yetersizdir.

Önerimiz:

Bebeği hastanede yatığı sürece prematüre annesinin ücretli izni devam etmelidir. Halen geçerli olan 16 haftalık ücretli doğum izni bebek hastaneden çıktığı gün başlamalıdır. Böylece prematüre annesi 16 hafta maaşı devam ederek bebeğine bakabilmelidir.

32. Haftadan küçük prematüre bebeklerin daha hassas olacakları düşünülmelidir. İleri derecede prematüre bebeklerin annelerinin 16 haftalık ücretli izni aynen yukarıdaki gibi başlatılıp, bebeğin hastanede kalış süresi 16 haftaya eklenmelidir. Çrneğin 1 ay bebeği hastanede kalan bir anne 16 hafta + 4 hafta toplam 20 hafta ücretli izinli sayılmalıdır.