Türkiye’deki Yenidoğan Yoğun Bakım Hastane Bilgileri

Türkiye’deki Yenidoğan Yoğun Bakım Hastane Bilgileri

Adana Başkent Üniversitesi Araştırma Has. Adana 0322 327 27 27 adanabaskent@baskent-adn.edu.tr
Çukurova Kadın Doğum Has. Adana 0322 435 07 76
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana 0322 338 60 60  http://lokman.cu.edu.tr/balcali 
Metro Has. Adana 0322 456 19 00
Özel Güney Adana Has. Adana 0322 436 88 88 http://www.guneyadanahastanesi.com
Özel Ortadoğu HAs Adana 0322 454 44 30 http://www.ortadoguhastanesi.com.tr
Universal Hospital Adana 0322 459 22 22
Ankara Başkent Üniversitesi Has. Ankara 0312 212 68 68 http://www.baskent-ank.edu.tr 
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara 0312 596 20 00 www.diskapieah.gov.tr
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara 0312 595 30 00 http://www.ankarahastanesi.gov.tr/
Ankara Etlik Kadın Hastalıkları Ve Doğum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ankara 0312 322 01 80
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 0312 212 60 40 9 Hat http://www.ankara.edu.tr
Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara 312 305 60 00 http://www.samiulus.gov.tr
Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara 0312 306 50 00 http://www.ztb.gov.tr
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 0312 203 55 55 http://med.fatih.edu.tr
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 0312 202 44 44 www.med.gazi.edu.tr
Güven Hastanesi Ankara 0312 457 25 25 www.guven.com.tr
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 0 312 305 10 80 http://www.tip.hacettepe.edu.tr
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara 0312 356 90 00 www.akeah.gov.tr
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya 242 22744 00 http://icerik.akdeniz.edu.tr
Antalya Araştırma ve Devlet Hastanesi Antalya 0242 249 44 00 http://www.antalyaeah.gov.tr/
Antalya Medicalpark Has. Antalya 0242 314 34 34 http://www.medicalpark.com.tr
Antalya Memorial Has. Antalya 0 242 314-66 66 http://www.memorial.com.tr
Antalya Özel Yaşam Has. Antalya 0242 310-80 80 http://www.antalyayasam.com.tr
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın  444 12 56  www.adu.edu.tr
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Aydın 0256 212 23 00 http://www.adh.gov.tr
İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Bolu 0374 253 46 56 http://www.ibtf.ibu.edu.tr
Bursa Medical Park Has. Bursa 0224 270 60 60 www.medicalpark.com.tr
Şevket Yılmaz Kadın Doğum Ve Çocuk Has. Bursa 0224 295 50 00 http://www.sevketyilmaz.gov.tr
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursa 0224 295 16 00 http://tip.uludag.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi Denizli 0258 444 07 28 http://hastane.pamukkale.edu.tr/
Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Edirne 0235 76 53  – 235 77 26 http://tipfak.trakya.edu.tr
Elazığ Devlet Hastanesi Yenidoğan Elazığ 0424 238 10 00 www.elazigdevlethastanesi.gov.tr
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erzurum 0442 316 63 33 www.atauni.edu.tr
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Has. Erzurum 0442 232 55 55 http://www.erzurumbeah.gov.tr/
Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eskişehir 0222 237 42 00 www.sbesdogumevi.gov.tr
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eskişehir 0222 239 29 79 http://hastane.ogu.edu.tr
Gaziantep Üniversite Tıp Fakültesi Gaziantep 0342 360 6060 http://www.gantep.edu.tr
Özel Isparta hastanesi Isparta 0246 218 53 53 http://www.ispartahastanesi.com
Mersin Kadın Doğum Has. İçel 0324 223 07 01 http://mersinkadindogumcocuk.gov.tr
Mersin Özel Ortadoğu Hast. İçel
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul 0212 440 40 00 http://www.beh.gov.tr
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 0212 414 71 71 www.beah.gov.tr
Bezmialem Üniversitesi Hastanesi İstanbul 0 212 453 17 00 http://www.bezmialemhastanesi.com
İstanbul Memorial Hastanesi İstanbul 0212 314 66 66 http://www.memorial.com.tr
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul 0212 414 22 00 www.itf.istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi İstanbul 0212 414 20 00 http://www.istanbul.edu.tr
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul  0212 404 15 00 http://www.kanunieah.gov.tr
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 0212 314 55 55 http://www.okmeydani.gov.tr
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi İstanbul 0212 615 38 38 http://www.gophastanesi.com.tr
Semiha Şakir Doğumevi İstanbul 0216 441 39 00 www.semihasakir.org
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 90 212 373 50 00 http://www.sislietfal.gov.tr
Erdem Hastanesi İstanbul 216 634 01 02 http://www.erdemhastahanesi.com/tr
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 0216 566 66 00 www.sbgoztepehastanesi.gov.tr
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 0216 441 39 00 http://www.keah.gov.tr
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul 444 0 620 http://maltepehastanesi.com.tr
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul 0216 657-06 06 http://www.marmaraeah.gov.tr/
Ümraniye Egitim Araştırma Hast. İstanbul 0216 632 18 18 http://www.ueh.gov.tr/web/
Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi Yenidoğan Servisi İstanbul 0216 391 06 80 (20 Hat) http://www.zeynepkamil.gov.tr/
9.Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 2.324.122.222 http://www.hastane.deu.edu.tr/
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İzmir 454 01 01 http://bucadogumcocuk.gov.tr/
Dr.Behçet Uz Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma İzmir 0232 489 56 56 http://www.buch.gov.tr
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 0232 444 13 43 http://www.hastane.ege.edu.tr/
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir 0232 469 69 69 http://www.tepecikhastanesi.gov.tr/
Özel Megapark Has. Kahraman 0344 228 72 00 http://www.megaparkhastanesi.com/tr
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri 0352 437 49 10 – 11 http://hastaneler.erciyes.edu.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırıkkale 0318 225 24 85 http://tipfakultesi.kku.edu.tr/
İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. Kocaeli 0262 319 50 80 http://www.izmitdogumcocuk.gov.tr
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kocaeli 0262 303 7575 http://hastane.kocaeli.edu.tr/
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya 0332 323 6709 http://www.konyaea.gov.tr/
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 0332 241 50 00 http://www.stip.selcuk.edu.tr/
Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi Ordu 0452 225 237 8 http://www.trhastane.com
Sakarya Eğitim Ve Arş.Hast. Sakarya 0264 275 10 10 http://seah.gov.tr/
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun 0362 312-1919 http://hastane.omu.edu.tr/
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Samsun 0362 230 91 00 http://www.hastanerandevu.net
Cumhuriyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas 0346 258 00 00 http://hastaneler.cumhuriyet.edu.tr
Şanlıurfa Çocuk Hast. Şanlıurfa 0414 316 3030 http://www.sch.gov.tr/
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hast. Trabzon 0462 377 50 00 http://www.farabihastanesi.ktu.edu.tr/
Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Trabzon 0462 321 32 64 http://www.trbdogum-cocuk.gov.tr/

Comments (0)

Write a Comment