Konjenital Anomalileri Olan Bebekler

Konjenital Anomalileri Olan Bebekler

Bazen bebekler anne karnında tanısı konmuş ya da konamamış gelişim kusurlarıyla doğarlar. Bazı durumlarda bu kusurların hemen düzeltilmesi yaşam için gereklidir, bazen de bu kusurlar ancak 1-2 yıl sonra düzeltilebilirler. Genetik uzmanları, gerekiyorsa cerrahlar ve diğer uzmanlar böyle durumlarda aileye gereken bilgiyi verir, daha sonraki gebelikler için risk analizi yaparlar.

Bazen birkaç organı ilgilendiren kusur vardır. Bebeğe değişik organ sistemlerini tarayan ayrı testler yapmak gerekebilir; röntgen filmleri, kalp ve diğer organların ultrasonu, beyin incelemeleri, kromozom test, vb ..

Hazırlayan :  Dr Pınar Dayanıklı
Maslak Acıbadem Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı

Comments (0)

Write a Comment