IVK (Ventrikül İç Kanama)

Ventriküller beyin içinde  beyin-omurilik sıvısının toplandığı boşluklardır. Ventriküllerin etrafında kanamaya meyilli ince damarlar vardır. Özellikle çok prematüre bebeklerde  bu tür kanamalar sıktır. Bazen kanama çok azdır ve sadece bir pıhtı şeklinde kenarlarda kalır. 1-4 arası derecelendiren kanamalarda, 1-2. derece kanamalar hafiftir. 3.-4. derece kanamalarda bazen kanama beyin dokusunu rahatsız edecek boyutta olabilir, beyinde aşırı sıvı birikimine neden olabilir ve uzun vadede bebeğin gelişimini etkileyebilir. Kanamaların tanısını beyin ultrasonlarıyla koyabiliriz. Hasta bebeklerin ilk günlerinde, bazen birkaç defa, daha stabil bebeklerde ise de 2. haftalarının ortalarında ya da taburculuğa yakın ultrason kontrolü yapabiliriz.

Hazırlayan :  Dr Pınar Dayanıklı
Maslak Acıbadem Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı

Comments (0)

Write a Comment